Hoạt động – Văn Hóa

Thép Hòa Phát Dung Quất triển khai hiệu quả tuyến xe nội bộ đưa đón CBNV

Thép Hòa Phát Dung Quất triển khai hiệu quả tuyến xe nội bộ đưa đón CBNV 28 xe tuyến chuyên dụng đã được Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất triển khai và điều phối hiệu…
(0255) 3 620 630