Tuyển dụng và Đào tạo

THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT KHAI GIẢNG LỚP LÁI GOÒNG CHẠY BẰNG ĐỘNG CƠ CHO CBNV

THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT KHAI GIẢNG LỚP LÁI GOÒNG CHẠY BẰNG ĐỘNG CƠ CHO CBNV Sáng ngày 24/07/2023, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất phối hợp cùng Phân hiệu Cao đẳng Đường…

Thép Hòa Phát Dung Quất đào tạo vận hành cần, cẩu trục cho CBNV

Thép Hòa Phát Dung Quất đào tạo vận hành cần, cẩu trục cho CBNV Sáng ngày 29/06/2023, Thép Hòa Phát Dung Quất đã phối hợp với Trường Cao đẳng Cơ giới tổ chức khai…

THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TRONG NĂM 2023

THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TRONG NĂM 2023     Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực, trong…

KHI “CHÚNG EM” CHỌN THÉP

KHI “CHÚNG EM” CHỌN THÉP     Khi “chúng em” chọn Thép – là cảm nhận chân thật của các em sinh viên Khóa K63…
(0255) 3 620 630