CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

Quyền lợi và chế độ ưu đãi:

Lương và phụ cấp theo vị trí công việc;

Được hỗ trợ bữa ăn trong thời gian làm việc;

Được bố trí nhà ở, xe đưa đón cho CBNV ở xa;

Được hỗ trợ chi phí (nếu CBNV tự túc nhà ở, phương tiện đi làm), mức: 800.000 đồng/ tháng;

– Được cấp phát đồ bảo hộ lao động trong thời gian làm việc;

– Được tổ chức khám sức khỏe định kỳ tại Công ty;

Được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn sau khi thử việc và tham gia bảo hiểm theo quy định;

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng Tết, thưởng sáng kiến và thưởng khác theo kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm;

Được đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí công việc.

(0255) 3 620 630