Nhân viên Phiên dịch tiếng Anh

Nhân viên Phiên dịch Tiếng Anh/ Trung

Số người: 15 Lương: Trao đổi khi phỏng vấn Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 31/12/2023 Ứng tuyển
(0255) 3 620 630