Kỹ thuật viên Cơ khí

Kỹ thuật viên Cơ khí

Số người: 150 Lương: Từ 10.000.000VNĐ trở lên Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 15/11/2022 Ứng tuyển

Kỹ thuật viên Cơ khí – PV Trực tiếp/ Online

Số người: 200 Lương: Từ 9.000.000VNĐ trở lên Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 30/04/2021 Ứng tuyển
(0255) 3 620 630