Nhân viên An toàn lao động

Nhân viên An toàn lao động

Số người: 10 Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 20/05/2021 Ứng tuyển

Nhân viên An toàn lao động

Số người: 15 Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 31/10/2021 Ứng tuyển

Nhân viên An toàn lao động

Số người: 5 Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 30/10/2022 Ứng tuyển
(0255) 3 620 630