Dấu ấn Thép Hòa Phát Dung Quất – 10 sự kiện nổi bật trong năm 2022

Năm 2022 là một năm đáng nhớ với Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất. Đây là một năm mà những giá trị cốt lõi, nhân văn được lan tỏa sâu rộng đến toàn thể CBNV Công ty trong nhiều hoạt động như sản xuất và kinh doanh, cải tiến sáng tạo, nâng cao đời sống CBNV và đồng hành cùng các công tác an sinh xã hội vì cộng đồng. Chúng ta hãy cùng điểm lại những thành tựu nổi bật trong năm vừa qua.


(mở trong cửa sổ mới

HPDQ

(0255) 3 620 630