HƯỚNG DẪN THỦ TỤC TRỞ LẠI LÀM VIỆC VÀ MỞ THẺ RA VÀO CÔNG TY

I. ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ LẠI LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY (DÀNH CHO NLĐ ĐÃ NGHỈ VIỆC)
1. Lưu đồ

2. Tiêu chí xét duyệt
NLĐ được xem xét trở lại làm việc tại Công ty phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây (Được xem là đơn hợp lệ theo BM.01/HD.04.02):
– NLĐ đã nghỉ việc:
+ Trước ngày 01/03/2023: Không quy định thời gian;
+ Từ ngày 01/03/2023 trở về sau: tổi thiểu 18 tháng kể từ ngày chấm dứt quan hệ Hợp đồng.
– Không vi phạm kỷ luật dẫn đến bị sa thải do vi phạm một trong các hành vi sau: Đánh bạc, tổ chức đánh bạc; Trộm cắp tài sản; Gây gổ, đánh nhau; Hành vi liên quan ma túy, chất gây nghiện hoặc chất kích thích bị pháp luật cấm.
– Nghỉ việc không quá 01 lần tại Công ty tính tới thời điểm nộp Đơn đề nghị trở lại làm việc tại Công ty. Ngoại trừ nghỉ vì lý do thực hiện nghĩa vụ công dân (Nghĩa vụ Quân sự/ Công an…).
– Trong thời gian 03 tháng gần nhất kể từ ngày làm Đơn đề nghị trở lại làm việc tại Công ty không có đơn được ghi nhận tại Công ty.
Ngoài ra, khi các Bộ phận liên quan phê duyệt đơn sẽ xem xét các yếu tố khác: Lý do thực tế dẫn tới quyết định xin nghỉ việc, nhu cầu nhân sự của Công ty tại cùng thời điểm, việc chấp hành Nội quy, Quy định Công ty của NLĐ trong thời gian còn làm việc tại Công ty…
3. Nhu cầu của người lao động
– NLĐ đã nghỉ việc tại Công ty có nguyện vọng trở lại làm việc hoàn thiện Đơn đề nghị trở lại làm việc tại Công ty – BM.01/HD.04.02 và chuyển đơn này kèm các giấy tờ liên quan đến nghỉ việc (bản công chứng – nếu có) như: Giấy xác nhận của địa phương, Quyết định xuất ngũ, Giấy nhập/ xuất viện… gửi P.NS tiếp nhận và xử lý.
– Đối với trường hợp nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân (Nghĩa vụ Quân sự/ Công an…), nếu có nguyện vọng trở lại làm việc, trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ (căn cứ vào ngày trên Quyết định), NLĐ phải chuyển đơn kèm theo các giấy tờ liên quan (bản công chứng). Nếu quá thời hạn trên, Công ty sẽ không ghi nhận quá trình làm việc trước khi nghỉ và các chế độ liên quan.
4. Mẫu đơn
– Mẫu đơn được in sẵn tại Cổng Văn phòng chính Công ty;

– Liên hệ fanpage Tuyển dụng Thép Hòa Phát Dung Quất để nhận được mẫu đơn;
– Tải trực tiếp Đơn đề nghị trở lại làm việc tại Công ty tại đây .
5. Hình thức nộp đơn
– Nộp trực tiếp tại Cổng Văn phòng chính của Công ty.
– Nộp qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Nhân sự – Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất – xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
6. Tiếp nhận đơn, kiểm tra, xem xét và phê duyệt
– Đơn của NLĐ được chuyển lần lượt qua các cấp T/PBP, TP.NS, BGĐ Công ty (nếu cần) để được xem xét và phê duyệt.
7. Thông báo kết quả
– Khi có kết quả xử lý đơn, P.NS liên hệ thông báo cho NLĐ qua điện thoại.
– NLĐ có thể chủ động liên hệ qua số điện thoại của Công ty để nhận thông tin về tình trạng xử lý đơn: 02553.620.630 (Phím 1).
8. Thi tuyển
– Tất cả các trường hợp đã nghỉ việc được đồng ý cho trở lại, NLĐ đều phải thi tuyển như tuyển dụng mới, bổ sung hồ sơ nhân sự và các thủ tục liên quan theo Quy định Công ty.
– Căn cứ vào kinh nghiệm làm việc, nhu cầu nhân lực tại từng thời điểm và các yếu tố khác, P.NS phân bổ NLĐ có nguyện vọng trở lại làm việc thi tuyển vào BP đã làm trước khi nghỉ việc hoặc BP khác cho phù hợp.
– Đối với NLĐ nghỉ việc có vi phạm cam kết đào tạo với Công ty, chỉ được bố trí cho nhận việc trở lại (nếu thi đạt) khi NLĐ đã hoàn thành trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo (có kèm theo giấy tờ xác nhận thanh toán của Công ty hoặc các giấy tờ khác có liên quan).
– Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được liên hệ thi tuyển hoặc nhận việc (nếu thi đạt) mà NLĐ không tới Công ty thực hiện các thủ tục liên quan thì kết quả đồng ý cho trở lại làm việc sẽ bị hủy bỏ, NLĐ muốn trở lại làm việc phải viết đơn lại từ đầu.

II. ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ NGUYỆN VỌNG MỞ THẺ RA VÀO CÔNG TY (DÀNH CHO NLĐ ĐÃ NGHỈ VIỆC)
1. Lưu đồ

2. Tiêu chí xét duyệt
NLĐ được xem xét để mở thẻ ra vào Công ty phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây (Được xem là đơn hợp lệ theo BM.02/HD.04.02):
– NLĐ đã nghỉ việc tối thiểu 36 tháng kể từ ngày chấm dứt quan hệ Hợp đồng.
– Không vi phạm kỷ luật dẫn đến bị sa thải do vi phạm một trong các hành vi sau: Đánh bạc, tổ chức đánh bạc; Trộm cắp tài sản; Gây gổ, đánh nhau; Hành vi liên quan ma túy, chất gây nghiện hoặc chất kích thích bị pháp luật cấm.
– Nghỉ việc không quá 01 lần tại Công ty tính tới thời điểm nộp Đơn đề nghị mở thẻ ra vào Công ty. Ngoại trừ nghỉ vì lý do thực hiện nghĩa vụ công dân (Nghĩa vụ Quân sự/ Công an…).
– Trong thời gian 03 tháng gần nhất kể từ ngày làm Đơn đề nghị mở thẻ ra vào Công ty  không có đơn được ghi nhận tại Công ty.
Ngoài ra, khi các Bộ phận liên quan phê duyệt đơn sẽ xem xét các yếu tố khác: Lý do thực tế dẫn tới quyết định xin nghỉ việc, nhu cầu nhân sự của Công ty tại cùng thời điểm, việc chấp hành Nội quy, Quy định Công ty của NLĐ trong thời gian còn làm việc tại Công ty…
3. Nhu cầu của người lao động
– NLĐ đã nghỉ việc tại Công ty có nguyện vọng mở thẻ ra vào Công ty phải hoàn thiện Đơn đề nghị mở thẻ ra vào Công ty – BM.02/HD.04.02.
4. Mẫu đơn
– Mẫu đơn được in sẵn tại Cổng Văn phòng chính Công ty;

– Liên hệ fanpage Tuyển dụng Thép Hòa Phát Dung Quất để nhận được mẫu đơn;
– Tải trực tiếp Đơn đề nghị mở thẻ ra vào Công ty tại đây .
5. Hình thức nộp đơn
– Nộp trực tiếp tại Cổng Văn phòng chính của Công ty.
– Nộp qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Nhân sự – Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất – xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
6. Tiếp nhận đơn, kiểm tra, xem xét và phê duyệt
– Đơn của NLĐ được chuyển lần lượt qua các cấp TP.NS, BGĐ Công ty (nếu cần) để được xem xét và phê duyệt.
7. Thông báo kết quả
– Khi có kết quả xử lý đơn, P.NS chủ động thông tin kết quả đơn cho NLĐ qua số điện thoại cá nhân và phối hợp thông tin các trường hợp được đồng ý mở thẻ ra vào tới Văn phòng 1 cửa của Công ty, NLĐ không cần nhận lại đơn.
– NLĐ có thể chủ động liên hệ qua số điện thoại của Công ty để nhận thông tin về tình trạng xử lý đơn: 02553.620.630 (Phím 1).
– Kết quả Đơn đề nghị mở thẻ ra vào Công ty khi được phê duyệt đồng ý được sử dụng để có thể mở thẻ ra vào Công ty, trường hợp NLĐ chuyển sang làm việc cho đơn vị khác cần phải ra vào Công ty, NLĐ thực hiện theo Quy trình, hướng dẫn của Công ty áp dụng tại cùng thời điểm như đối với các trường hợp NLĐ chưa từng làm và nghỉ việc tại Công ty.
– Các thủ tục khác để mở thẻ ra vào Công ty, NLĐ thực hiện theo QT.20 – Quy trình thủ tục nhà thầu, khách, nhà cung ứng ra vào Khu liên hợp được quy định tại cùng thời điểm.
– Đối với các đơn được đồng ý mà NLĐ nghỉ việc có vi phạm cam kết đào tạo với Công ty:
+ NLĐ được mở thẻ ra vào Công ty khi đã hoàn thành trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo (có kèm theo giấy tờ xác nhận thanh toán của Công ty hoặc các giấy tờ khác có liên quan;
+ Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được P.NS – Công ty liên hệ mà NLĐ không đến Công ty thực hiện các thủ tục liên quan thì kết quả đồng ý mở thẻ ra vào sẽ bị hủy bỏ, NLĐ muốn mở thẻ ra vào Công ty phải thực hiện thủ tục lại từ đầu.

(0255) 3 620 630