Khác

Nhân viên Điều độ Cảng

Số người: 20 Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 31/12/2021 Ứng tuyển

Nhân viên An toàn lao động

Số người: 10 Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 20/05/2021 Ứng tuyển

Nhiều vị trí – Bộ đội xuất ngũ

Số người: 6000 Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 28/02/2021 Ứng tuyển
(0255) 3 620 630