Cảng biển

Kỹ thuật viên Công nghệ

Số người: 50 Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 01/11/2022 Ứng tuyển

Nhân viên Điều độ Cảng

Số người: 20 Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 31/12/2021 Ứng tuyển
(0255) 3 620 630