HR

Nhân viên Kế toán – Hà Nội

Số người: 2 Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Hà Nội
Hạn Nộp Hồ Sơ: 30/06/2024 Ứng tuyển

Nhân viên Nhân sự

Số người: 1 Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 31/07/2024 Ứng tuyển

Nhân viên Vật tư – Hà Nội

Số người: 2 Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Hà Nội
Hạn Nộp Hồ Sơ: 31/07/2024 Ứng tuyển
(0255) 3 620 630