IT

Kỹ thuật viên Công nghệ thông tin

Số người: 3 Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 10/07/2022 Ứng tuyển

Kỹ thuật viên Công nghệ thông tin

Số người: 5 Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 30/03/2024 Ứng tuyển
(0255) 3 620 630