Lao động phổ thông

Nhân viên An ninh

Số người: 100 Lương: Trao đổi khi phỏng vấn Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 16/11/2021 Ứng tuyển
(0255) 3 620 630