Xuất nhập khẩu

Nhân viên Vật tư – Hà Nội

Số người: 10 Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Hà Nội
Hạn Nộp Hồ Sơ: 31/03/2021 Ứng tuyển
(0255) 3 620 630