THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT SỐ HÓA PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO KÈM CẶP, CHỈ DẪN TRÊN HỆ THỐNG E-LEARNING

Xác định vấn đề đào tạo và phát triền nguồn nhân lực là một hoạt động vô cùng quan trọng đối với sự thành công và phát triển bền vững của Công ty, P. Nhân sự đã phối hợp cùng B. Công nghệ thông tin số hóa hồ sơ đào tạo theo phương pháp kèm cặp, chỉ dẫn trên hệ thống E-Leanring nhằm nâng cao chất lượng, các thủ tục đào tạo được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Các tính năng mới trên hệ thống E-Learning dễ dàng sử dụng và thân thiện với người dùng

Trong thời gian hơn 01 tháng (01/07 – 10/08/2023), xuất phát với ý tưởng số hóa phương pháp đào tạo kèm cặp, chỉ dẫn của P. Nhân sự, B. Công nghệ thông tin đã phân tích nhu cầu sử dụng, lập trình, kiểm thử, hướng dẫn và đưa vào sử dụng trên nền tảng hệ thống E-Learning trước đó.

Tính năng đào tạo mới này được áp dụng nhanh chóng và rộng rãi trên phạm vi toàn Công ty nhờ sự hỗ trợ triển khai của mạng lưới các thành viên của Ban đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Công ty. Việc áp dụng lập hồ sơ đào tạo kèm cặp, chỉ dẫn trên hệ thống E-Learning không chỉ tiết kiệm nguồn lực trong việc tiết kiệm giấy, nhân lực thu hồ sơ cứng từng đơn vị tổ chức đào tạo và chuyển qua nhiều đầu mối để đến P. Nhân sự ghi nhận đào tạo. Thay vào đó, sẽ tiết giảm nhân lực tổng hợp dữ liệu và lưu trữ hồ sơ, hỗ trợ chuẩn hóa nội dung đào tạo, tạo công cụ để các cấp quản lý kiểm soát hoạt động đào tạo kèm cặp, chỉ dẫn tại Bộ phận mình mang lại hiệu quả và khoa học.

Hiện tại, toàn Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất tất cả CBNV đều được cấp phép sử dụng hệ thống E-Learning. “Để hướng dẫn rộng rãi đến CBNV Công ty, P. Nhân sự đã phối hợp với B. Công nghệ thông tin triển khai đào tạo sử dụng trên hệ thống E-Learning cho các cấp quản lý và CBNV để nắm bắt cách thức thực hiện công việc trên hệ thống trước khi đưa vào sử dụng”, anh Võ Đại Dương – Phụ trách Đào tạo cho biết.

Sau hơn 01 tháng áp dụng, các BP đã bắt đầu thông thạo trong việc sử dụng và đã có gần 1800 lượt đào tạo kèm cặp, chỉ dẫn hoàn thiện hồ sơ trên hệ thống.

P. Nhân sự và B. Công nghệ thông tin phối hợp tổ chức hướng dẫn sử dụng phương pháp đào tạo kèm cặp, chỉ dẫn trên hệ thống E-learning cho CBNV

Kèm cặp, chỉ dẫn là một trong bốn phương pháp đào tạo tại Thép Hòa Phát Dung Quất, với phương pháp đào tạo này có thể áp dụng cho mọi vị trí công việc, đối tượng đào tạo, theo đó, CBNV được bố trí người khác (người quản lý, đồng nghiệp có trình độ, kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm hơn) kèm cặp, chỉ dẫn trong công việc.

Dự kiến trong tháng 10/2023, bản Demo ứng dụng App Mobile đào tạo E-Learning sẽ được thử nghiệm, trong kế hoạch đó vào cuối tháng 10/2023 CBNV có thể cài đặt được hệ thống E-Learning trên các nền tảng Android và IOS đưa lên App store.

Các nội dung phát triển hệ thống trên được P. Nhân sự và B. Công nghệ thông tin cùng phối hợp thực hiện nhằm đáp ứng theo lộ trình phát triển hệ thống ngày càng chuyên sâu và ứng dụng thực tế cao trong quá trình đào tạo.

Xuân Danh

(0255) 3 620 630