THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT TỔ CHỨC ĐÀO TẠO TINH GỌN HỆ THỐNG ISO GIAI ĐOẠN 01

    Từ ngày 05/07/2022 đến ngày 08/07/2022, Thép Hòa Phát Dung Quất phối hợp với Công ty TNHH BSI Việt Nam tổ chức đào tạo nội dung: “Phương pháp tinh gọn hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 đang áp dụng tại Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất” giai đoạn 01 cho 54 học viên là các Anh/ Chị T/PBP các Bộ phận và Ban ISO Công ty.

    Nhằm giúp cho CBNV lập kế hoạch chi tiết về việc tinh gọn hệ thống tài liệu, biểu mẫu hiện hành và nắm được định hướng, kỹ năng cải tiến tài liệu của các hệ thống quản lý. Trong giai đoạn 01, học viên sẽ được đào tạo và nghiên cứu 04 nội dung gồm cả 2 hình thức lý thuyết và thực hành: Khảo sát hiện trạng hệ thống tài liệu của Công ty, bao gồm tài liệu của các hệ thống quản lý về chất lượng, an toàn sức khỏe nghề nghiệp, môi trường; hướng dẫn soạn thảo tài liệu tích hợp; thực hành sắp xếp, tinh gọn hệ thống tài liệu, biểu mẫu trong thực tế; xem xét các tài liệu đã cải tiến theo kế hoạch của Đợt 01 và tổng kết kinh nghiệm thực hiện.

Thép Hòa Phát Dung Quất tổ chức đào tạo tinh gọn hệ thống ISO

    Trong khóa đào tạo lần này, Thạc sĩ Lương Trần Nam Yên – Giảng viên cao cấp BSI sẽ cùng các học viên phân tích, làm rõ các tiêu chuẩn ISO hiện hành và giúp cho học viên tích hợp, tinh gọn được các quy trình, biểu mẫu và hướng dẫn công việc phù hợp với thực tiễn Công ty. Từ đó, giúp điều hành kết nối các nguồn lực theo tiêu chuẩn Chất lượng – An toàn – Môi trường, giảm thiểu rủi ro.

Anh Ngô Đức Tuyên – Trưởng phòng P. Công nghệ tham luận tại buổi đào tạo

    Anh Ngô Quang Hồng – Trưởng phòng P. Quản lý chất lượng, Trưởng ban ISO kiêm QMR chia sẻ: “Đây là dịp để đại diện các BP nhìn nhận, tiếp cận với hệ thống ISO hiện hành, từ đó, có những đánh giá, tham mưu sửa đổi, tinh gọn các quy trình, biểu mẫu đang được áp dụng tại Công ty một cách phù hợp và chính xác. Bên cạnh đó, Ban ISO Công ty cũng sẽ nổ lực hỗ trợ cùng các BP trong quá trình tinh gọn hệ thống ISO, để đưa ra một bộ ISO chuẩn hóa và phù hợp với thực tiễn Công ty trong thời gian đến”.

    Dự kiến, Công ty sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo tinh gọn hệ thống ISO giai đoạn 2 cho CBNV từ ngày 21/07/2022 – 22/07/2022.

Xuân Danh

(0255) 3 620 630