4 NĂM, 1 KHU LIÊN HỢP CÔNG SUẤT 5 TRIỆU TẤN THÉP/ NĂM VÀ 11.000 CBNV

Theo HPG (hoaphat.com.vn)

(0255) 3 620 630