Tuyển dụng

Kỹ thuật viên Cơ khí – PV trực tiếp/ Online

Số người: 15 Lương: Từ 10.000.000VNĐ trở lên Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 15/05/2023 Ứng tuyển

Kỹ thuật viên Công nghệ – Luyện kim

Số người: 100 Lương: Trao đổi khi phỏng vấn Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 30/05/2023 Ứng tuyển

Nhân viên An ninh

Số người: 50 Lương: Trao đổi khi phỏng vấn Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 28/02/2023 Ứng tuyển

Nhân viên An ninh

Số người: 100 Lương: Trao đổi khi phỏng vấn Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 31/10/2022 Ứng tuyển

Nhân viên Cơ khí

Số người: 500 Lương: Trao đổi khi phỏng vấn Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 31/12/2023 Ứng tuyển

Nhân viên Cơ khí/ Điện

Số người: 300 Lương: Trao đổi khi phỏng vấn Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 15/05/2023 Ứng tuyển

Nhân viên Hành chính – VP Hà Nội

Số người: 01 Lương: Trao đổi khi phỏng vấn Địa điểm: Hà Nội
Hạn Nộp Hồ Sơ: 31/10/2022 Ứng tuyển

Nhân viên Phiên dịch Tiếng Anh/ Trung

Số người: 15 Lương: Trao đổi khi phỏng vấn Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 31/12/2023 Ứng tuyển

NV Vật tư – Văn phòng Hà Nội

Số người: 02 Lương: Từ 12.000.000 VNĐ trở lên Địa điểm: Hà Nội
Hạn Nộp Hồ Sơ: 31/10/2022 Ứng tuyển

Nhân viên Kế toán – Hà Nội

Số người: 2 Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Hà Nội
Hạn Nộp Hồ Sơ: 15/05/2023 Ứng tuyển

Nhân viên Nhân sự

Số người: 3 Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 15/11/2023 Ứng tuyển

Nhân viên Nhân sự

Số người: 3 Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 15/11/2022 Ứng tuyển

Nhân viên Vật tư – Hà Nội

Số người: 2 Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Hà Nội
Hạn Nộp Hồ Sơ: 15/05/2023 Ứng tuyển

Kỹ thuật viên Công nghệ thông tin

Số người: 3 Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 10/07/2022 Ứng tuyển

Kỹ thuật viên Công nghệ

Số người: 50 Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 01/11/2022 Ứng tuyển

Nhân viên Điều độ Cảng

Số người: 20 Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 31/12/2021 Ứng tuyển
(0255) 3 620 630