Các vị trí khác

Nhân viên An ninh

Số người: 50 Lương: Trao đổi khi phỏng vấn Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 28/02/2023 Ứng tuyển

Nhân viên Điều độ Cảng

Số người: 20 Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 31/12/2021 Ứng tuyển

Nhân viên An toàn lao động

Số người: 10 Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 20/05/2021 Ứng tuyển

Nhân viên Kế toán – Hà Nội

Số người: 10 Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Hà Nội
Hạn Nộp Hồ Sơ: 20/03/2021 Ứng tuyển

Nhân viên Nhân sự

Số người: 5 Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 31/10/2021 Ứng tuyển

Nhân viên Vật tư – Hà Nội

Số người: 10 Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Hà Nội
Hạn Nộp Hồ Sơ: 31/03/2021 Ứng tuyển

Nhiều vị trí – Bộ đội xuất ngũ

Số người: 6000 Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Quảng Ngãi
Hạn Nộp Hồ Sơ: 28/02/2021 Ứng tuyển
(0255) 3 620 630