THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TRONG NĂM 2023

    Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực, trong những năm qua, Thép Hòa Phát Dung Quất đã và đang quan tâm, chú trọng trong việc phát triển, đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao song song với hoạt động kinh doanh, sản xuất nhằm tạo sự thay đổi lớn cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu công việc cùng sự phát triển của Công ty.

Công ty phối hợp với các đơn vị đào tạo tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cho CBNV

    Song song nhu cầu tuyển dụng, để đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công việc, Thép Hòa Phát Dung Quất luôn chú trọng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho nguồn lao động tuyển mới và đào tạo nội bộ nhằm đáp ứng được nhu cầu sản xuất và chất lượng sản phẩm.

    Riêng trong năm 2022, số lượt đào tạo Công ty đã thực hiện tăng gấp 4 lần so với năm 2021, cụ thể như: Tổng số nội dung đào tạo đạt 3.532 nội dung; tổng số lượt đào tạo 118.157 lượt; số lượt đào tạo nghề thuộc lĩnh vực điện, cơ khí, lái máy đạt 920 lượt,… Song song với các phương pháp đào tạo hiện tại, Thép Hòa Phát Dung Quất đã áp dụng thành công chuyển đổi số với hệ thống E-Learning do Công ty tự phát triển từ tháng 09/2021. Tính đến hết tháng 02/2023, hệ thống E-Learning đã triển khai thành công hơn 33.000 lượt giảng dạy, cùng hơn 543 video với nhiều nội dung đa dạng mang lại kết quả tích cực trong công tác phát triển nguồn nhân lực.

    Bên cạnh đó, mục tiêu kế hoạch đào tạo trong 6 tháng đầu năm 2023 của toàn Công ty là 55.000 lượt người, con số này chưa bao gồm các nội dung đào tạo về Quy trình thuộc hệ thống ISO Công ty đang triển khai trên hệ thống E-Learning.

    Đồng thời, với dự báo nguồn cung ứng lao động trên thị trường hiện tại chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu lao động ở một số vị trí, Công ty đã chủ động phối hợp cùng các đơn vị đào tạo mở các khóa đào tạo nghề khác nhau như: Sơ cấp Luyện kim, Sơ cấp Cơ khí, Sơ cấp Điện công nghiệp, Sơ cấp Vận hành máy xúc (đào), Sơ cấp Vận hành Cần, cầu trục,… cùng với việc tuyển mới, giúp bổ sung kịp thời nhân sự phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện tại, triển khai dự án và giúp cho người lao động được học tập, chuyển đổi nghề nghiệp, đảm bảo các điều kiện làm việc trên hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại đang được vận hành trong Khu liên hợp.

    Hiện nay, Thép Hòa Phát Dung Quất đang mở rộng phối hợp với hơn 20 đơn vị như: Viện Khoa học Kỹ thuật và vật liệu – Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại, Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất, Trường Cao đẳng Quảng Nam,… cùng nhiều chương trình hợp tác và nghiên cứu khoa học, đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo hướng đáp ứng chuẩn năng lực nghề nghiệp, giúp CBNV có thể thích ứng tốt với công việc thực tiễn tại Công ty.

Thép Hòa Phát Dung Quất áp dụng chuyển đổi số vào đào tạo và xây dựng thành công hệ thống E-Learning

    Mục tiêu của Thép Hòa Phát Dung Quất đặt ra trong lộ trình phát triển nguồn nhân lực năm 2023 nói riêng và tầm nhìn năm 2023 – 2025 nói chung là: Xác định tầm quan trọng trong công tác nhân sự của Công ty giai đoạn hiện nay đi đôi với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đa ngành, đa lĩnh vực, có chất lượng, trình độ cao, có khả năng thích ứng với sự thay đổi và yêu cầu công việc. Đồng thời, kết hợp với việc phối hợp cùng các đơn vị đào tạo uy tín trong cả nước nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo cho CBNV, nhằm chuẩn bị sẵn sàng lực lượng nguồn nhân lực CBNV trẻ, tay nghề cao đáp ứng kịp thời cho công việc hiện tại và dự án Hòa Phát Dung Quất 2 trong thời gian đến.

    Cùng với những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua đang cho thấy công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty đang được quan tâm sâu sát và ngày càng chú trọng. Để nâng cao hơn nữa công tác đào tạo, kế hoạch trong năm 2023, Thép Hòa Phát Dung Quất tiếp tục triển khai xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống E-Learning cho phép người dùng thuận tiện tham gia đào tạo trên nền tảng mobile app và tiếp tục phối hợp với các đơn vị đào tạo uy tín trên cả nước mở các lớp sơ cấp nghề, đào tạo chuyên sâu, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho CBNV phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Xuân Danh

(0255) 3 620 630