Thép Hòa Phát Dung Quất huấn luyện an toàn hóa chất cho CBNV

    Trong 09 ngày, từ 13 – 21/06/2023, Thép Hòa Phát Dung Quất đã phối hợp với Công ty CP Huấn luyện & Dịch vụ Kỹ thuật An toàn triển khai khóa đào tạo Huấn luyện an toàn Hóa chất cho 534 CBNV đang làm việc tại Công ty.

CBNV được đào tạo Huấn luyện an toàn hóa chất trực tiếp tại Phòng đào tạo – Trạm 35KV – NM.LC

    Để phù hợp với quy định hiện hành và thực tế sản xuất, khóa đào tạo được chia làm 15 lớp theo 3 nhóm đối tượng khác nhau. Trong đó, nhóm 1 là Ban giám đốc, trưởng/phó bộ phận, quản đốc, phó quản đốc sẽ được đào tạo trực tuyến qua Microsoft teams. Nhóm 2 phụ trách môi trường, an toàn; nhân viên an toàn lao động, môi trường và nhóm 3, CBNV làm việc liên quan đến hóa chất sẽ được đào tạo trực tiếp. 

  Đây là khóa huấn luyện được tổ chức hàng năm với nội dung đào tạo cơ bản và thiết thực những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất, các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất. Quy trình quản lý an toàn hóa chất, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm.

  Ngoài ra, học viên còn được giới thiệu các giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố. Giải pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; phương án khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất, Các quy trình ứng phó sự cố hóa chất: Sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; sơ cứu người bị nạn trong sự cố hóa chất…

  Bên cạnh đó, giảng viên cũng chia sẻ kiến thức về quản lý rủi ro đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh khi sử dụng hóa chất; hướng dẫn kỹ năng sơ cứu người bị nạn trong sự cố hóa chất.

Với việc đưa ra những tình huống giả định về nguy cơ mất an toàn trong khi làm việc, CBNV đã thảo luận sôi nổi, đưa ra các giải pháp khắc phục và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm giúp buổi huấn luyện trở nên hiệu quả hơn. Kết thúc chương trình, CBNV được làm bài kiểm tra nhằm đánh giá những kết quả trong quá trình học tập.

   Anh Lê Anh Bằng – Phòng An toàn môi trường cho biết: “Với công việc chính là kiểm soát hiện trường môi trường hóa chất, buổi đào tạo đã cung cấp cho tôi nhiều thông tin hữu ích, tôi sẽ chú ý áp dụng khi làm việc hàng ngày để đảm bảo an toàn cho bản thân và đồng nghiệp cũng như hiệu quả trong công việc.”

Song Hải

(0255) 3 620 630