THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT TỔ CHỨC ĐÀO TẠO HỆ THỐNG QUY TRÌNH ISO CHO 562 CBNV CÔNG TY

    Vừa qua, từ ngày 27/06/2022 đến ngày 10/09/2022, Thép Hòa Phát Dung Quất đã phối hợp với Công ty TNHH BSI Việt Nam tổ chức đào tạo nội dung liên quan đến hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO cho 562 CBNV Công ty.

Thép Hòa Phát Dung Quất tổ chức đào tạo Hệ thống quy trình ISO cho 562 CBNV Công ty

    Nhằm giúp cho CBNV nắm bắt, áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO một cách hiệu quả và tiếp cận các tiêu chuẩn ISO mới, Thép Hòa Phát Dung Quất đã tổ chức đào tạo với 6 nội dung:

    Đào tạo tinh gọn hệ thống tài liệu ISO: Bao gồm nội dung tinh gọn hệ thống liên quan đến tiêu chuẩn ISO đang được áp dụng tại Công ty. Chuyên gia BSI sẽ kết hợp cùng các Bộ phận thực hiện phân tích thực trạng, đề xuất các giải pháp tinh gọn, đào tạo phương thức thực hiện tinh gọn hệ thống.

    Đào tạo nhận thức về ISO 50001:2018 – Hệ thống quản lý năng lượng: Bao gồm nội dung về quy định và phương pháp thực hiện kiểm toán năng lượng; phương thức xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 50001:2018.

    Đào tạo nhận thức về ISO 140641:2018 – Hệ thống quản lý khí nhà kính: Bao gồm nội dung về yêu cầu của quy định kỹ thuật và hướng dẫn định lượng, báo cáo lượng phát thải, loại bỏ khí nhà kính.

    Đào tạo nhận thức về ISO/ IEC 27001:2013, 27002:2013 – Hệ thống quản lý An toàn và Bảo mật thông tin: Bao gồm nội dung về yêu cầu của hệ thống quản lý an toàn thông tin và các biện pháp kiểm soát. Nhằm đối phó với các sự cố về an ninh thông tin cũng như khả năng nhận biết và tự bảo vệ trước các nguy cơ mất an toàn thông tin.

    Đào tạo nhận thức chung ISO/ IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung năng lực phòng thử nghiệm: Bao gồm nội dung về hiểu và áp dụng đúng các yêu cầu của tiêu chuẩn, nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý chất lượng của nhân viên phòng thử nghiệm.

    Đào tạo nhận thức chung ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng + ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý môi trường + ISO 45001:2018 – Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp: Bao gồm nội dung hiểu rõ hơn về các hệ thống quản lý khác nhau có trong các tiêu chuẩn và tự tin triển khai công việc một cách hiệu quả.

    Tại buổi đào tạo, CBNV được cung cấp những kiến thức về yêu cầu của tiêu chuẩn và cách xây dựng, áp dụng hệ thống ISO hiệu quả. Cùng trao đổi, thảo luận về các tài liệu ISO hiện hành đang được áp dụng tại Công ty, tìm ra những ưu, nhược điểm, phương thức tích hợp, đổi mới phù hợp hơn trong thời gian đến.

Chị Dương Thị Mai – PP. Phòng Nhân sự tham gia trình bày và tham luận về phương pháp tích hợp nâng cao hiệu quả quản lý theo chuẩn quy trình ISO

    Tham gia lớp Đào tạo nhận thức về hệ thống quản lý An toàn thông tin theo ISO/ IEC 27001:2013 và các biện pháp kiểm soát an toàn thông tin theo ISO/ IEC 27001:2013, anh Phùng Văn Tuấn – Phụ trách CNTT – Hệ thống phần mềm – B. Công nghệ thông tin cho biết: “Hiện tại, Công ty đã và đang áp dụng các hệ thống bảo mật cao cấp để kiểm soát an toàn thông tin trên hệ thống mạng cho cả Khu liên hợp. Tuy nhiên sau khóa học này, bản thân nhận thấy vẫn còn những điểm cần tham mưu để cải tiến trong quá trình ứng dụng vào thực tiễn như hiện tại, để nâng cao hiệu quả trong công tác hành lang an toàn cho hệ thống mạng tại Công ty”.  

     Anh Phí Văn Hiệp – Giám đốc NM. Cán thép dài chia sẻ: “Sau khóa học, bản thân tôi nắm bắt rõ hơn về các yêu cầu, quy định, cách thức thiết lập quy trình của bộ tiêu chuẩn ISO, từ đó, có thể ứng dụng vào xây dựng các hệ thống tích hợp trong việc vận hành cũng như quản lý tại Nhà máy”.

Anh Phùng Văn Tuấn – Phụ trách CNTT – Hệ thống phần mềm – B. Công nghệ thông tin tham gia thảo luận tại buổi đào tạo

    Theo sát công tác đào tạo ISO tại Công ty, Anh Ngô Quang Hồng – Trưởng phòng P. Quản lý chất lượng, Trưởng ban ISO kiêm QMR cho biết: “Đào tạo các tiêu chuẩn ISO là một trong những nội dung được Công ty quan tâm và chú trọng, không những giúp cho các cấp quản lý mà còn giúp CBNV Công ty nhận thức được tầm quan trọng trong việc áp dụng và tuân thủ các quy trình, quy định đang được ban hành, từ đó, có những đánh giá, tham mưu sửa đổi, tinh gọn các quy trình, biểu mẫu đang được áp dụng tại Công ty một cách phù hợp và chính xác”.

    Dự kiến sau các khóa đào tạo trên, Công ty sẽ tiếp tục phối hợp cùng đơn vị đào tạo tổ chức đào tạo các nội dung liên quan đến các hệ thống ISO khác. Đặc biệt, sau khóa đào tạo Tinh gọn hệ thống tài liệu ISO (đang áp dụng tại Công ty), sắp tới sẽ có nhiều thay đổi trong việc áp dụng các Quy trình/ Hướng dẫn một cách tối ưu và hiệu quả nhất.

    Trong những năm qua, Thép Hòa Phát Dung Quất đã và đang chú trọng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho CBNV, đồng thời, liên tục cập nhật, áp dụng và đổi mới các hệ thống tiêu chuẩn hiện hành vào quá trình quản lý và phục vụ sản xuất, nâng cao hiệu quả công việc.

Xuân Danh

(0255) 3 620 630