Thép Hòa Phát Dung Quất tổ chức đào tạo kiểm soát nội bộ cho CBNV Công ty

     Trong hai ngày 23 và 30/10/2021 vừa qua, Thép Hòa Phát Dung Quất đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa học đào tạo kiểm soát nội bộ cho CBNV Công ty.

Công tác đào tạo kiểm soát nội bộ luôn được Thép Hòa Phát Dung Quất chú trọng và quan tâm

     Chương trình đào tạo cung cấp kiến thức về hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đánh giá, kiểm soát rủi ro trong doanh nghiệp cho các Bộ phận: Ban Thanh tra, P. Nhân sự, P. Kế toán, P. Hành chính đối ngoại về quản lý kiểm soát tài sản cố định hữu hình; đánh giá rủi ro quy trình tiền lương; đánh giá quy trình mua hàng, tồn kho và thanh toán…

    Nâng cao công tác quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ nhằm giúp Thép Hòa Phát Dung Quất hạn chế những sự cố, mất mát, thiệt hại, đồng thời phát huy tối đa vai trò công cụ quản lý của đơn vị. Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hướng tới quản trị rủi ro và định hướng chiến lược vận hành hệ thống chủ động trong thời gian tới, góp phần làm giảm nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong doanh nghiệp, nâng cao năng lực, lựa chọn và sử dụng đúng, tối ưu nguồn nhân lực, mang lại hiệu quả cho hoạt động quản lý tổ chức.

    Chị Bạch Thanh Trà – Phó Ban Thanh tra cho biết: “Hiện tại, hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty đã được xây dựng dựa trên hệ thống báo cáo của các Bộ phận trực tiếp vận hành sản xuất, Phòng ban chức năng kiểm soát trên cơ sở các quy trình, quy định phân định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng. Định hướng trong thời gian tới, Ban Thanh tra cũng như các Bộ phận trong Công ty sẽ xây dựng hệ thống kiểm soát chuyên nghiệp hơn, xây dựng quy trình kiểm soát rủi ro định kỳ. Các Bộ phận thực hiện tốt việc kiểm soát rủi ro trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ phòng ngừa, ngăn chặn được những tổn thất, đạt được mục tiêu BGĐ đề ra.”

Buổi đào tạo được thực hiện trực tuyến tại hai điểm cầu Hà Nội và Quảng Ngãi

Một số hình ảnh tại buổi đào tạo kiểm soát nội bộ:

 

Xuân Danh

(0255) 3 620 630