THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VẬN HÀNH TRẠM BIẾN ÁP 110KV CHO CBNV

Để chuẩn bị nguồn lực phục vụ công tác vận hành tại Trạm biến áp 110kV cho dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, theo kế hoạch từ ngày 08/01/2024 đến ngày 19/01/2024, Thép Hòa Phát Dung Quất phối hợp với Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu (ACIT) và Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền trung tổ chức đào tạo lớp “Trưởng kíp Vận hành Trạm biến áp 110kV” cho 12 CBNV thuộc Ban dự án Nhiệt điện 2 (BDA Nhiệt điện 2).

CBNV chụp hình tại trụ sở Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền trung (A3)

Trong thời gian đào tạo, các học viên được cung cấp các kiến thức chuyên sâu về công tác vận hành Trạm biến áp 110kV như: Quy trình Điều độ hệ thống điện Quốc gia; Quy trình thao tác thiết bị điện; Quy trình xử lý sự cố hệ thống điện; Quy trình phối hợp vận hành A3 và NMĐ; Bảo vệ rơle trong hệ thống điện, bảo vệ rơle trong TBA & NMĐ…

Khóa đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực làm chủ công nghệ, quy trình và phổ biến, cập nhật các quy định, yêu cầu mới trong công tác vận hành và bảo trì hệ thống điện. Qua đó, đảm bảo năng lực và đủ điều kiện theo quy định pháp luật về vận hành và duy tu bảo trì, bảo dưỡng, nhằm tránh các lỗi xảy ra khi lắp đặt và vận hành các thiết bị, đảm bảo tính ổn định hệ thống mạng lưới điện tại Khu liên hợp.

CBNV được đào tạo các nội dung xây dựng theo Luật định

Anh Hoàng Ngọc Phượng ­– Giám đốc NM. Nhiệt điện cho biết: “BDA Nhiệt điện 2 đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp sản lượng điện năng cho quá trình sản xuất của dự án Hòa Phát Dung Quất 2 nói riêng và toàn Khu liên hợp nói chung. Việc mở lớp đào tạo Trưởng kíp Vận hành Trạm biến áp 110kV nằm trong kế hoạch, định hướng của NM. Nhiệt điện trong việc bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sản xuất. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho CBNV được tiếp thu và trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, chuyên môn, để áp dụng vào công việc thực tế, nâng cao hiệu quả công việc”.

Kết thúc khóa đào tạo, các học viên được tổ chức ôn tập kiến thức, tổ chức thi kết thúc và Cấp giấy chứng nhận theo Quy định.

Khóa đào tạo Vận hành Trạm biến áp 110kV là một phần của kế hoạch chuẩn bị sản xuất cho công trình lưới điện 110kV dự án Hòa Phát Dung Quất 2. Việc triển khai được chủ động từ sớm sẽ góp phần khai thác tối đa hiệu quả và vận hành an toàn Trạm biến áp ngay từ khi đóng điện công trình.

Xuân Danh

(0255) 3 620 630