THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT TỔ CHỨC LỄ TRI ÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT TỔ CHỨC LỄ TRI ÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Sáng ngày 19/11/2021, Thép Hòa Phát Dung Quất tổ chức tri ân đến Quý thầy, cô đang giảng dạy các…

TIÊM CHỦNG VẮC-XIN NGỪA COVID-19 MŨI 1 ĐỢT 6 CHO CBNV CÔNG TY

TIÊM CHỦNG VẮC-XIN NGỪA COVID-19 MŨI 1 ĐỢT 6 CHO CBNV CÔNG TY        Trong thời gian qua, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất đã luôn quyết liệt triển…
(0255) 3 620 630